Algemene Voorwaarden

Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.

1. Algemeen

De navolgende voorwaarden gelden voor alle leveringen en overige prestaties. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds.2. Retourrecht

Alle in de Keeperswear.nl webshop kunt u binnen 14 dagen na ontvangst met opgave van redenen retour zenden naar het onderstaande adres.
U dient hierbij zelf zorg te dragen voor voldoende frankering.3. Bestelling

Het in de webshop aangeboden productassortiment is een uitnodiging voor de klanten om aan de Keeperswear.nl webshop een aanbod voor de koop te doen tegen de in de webshop opgegeven condities. Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn inclusief de wettelijke BTW. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. Keeperswear.nl webshop behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft. Kunnen wij een bestelling niet uitvoeren, dan informeert Keeperswear.nl webshop u zo spoedig mogelijk hierover en boekt het betaalde bedrag, van betreffende artikel, per omgaande naar u terug.

4. Levering en verzendkosten

De levertijd bedraagt in de regel 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken.5. Betaling

De klant dient de waarde van de bestelling vooruit over te boeken op de bankrekening van Keeperswear.nl webshop. Pas wanneer de betaling door Keeperswear.nl webshop is ontvangen zal worden overgegaan tot verzending van de bestelling.6. Wettelijke instructies inzake herroeping en retourzending

Recht van retour: U kunt de goederen met opgave van redenen binnen twee weken terug geven door de goederen retour te zenden. De termijn begint ten vroegste met de ontvangst van de goederen en deze instructie. Voor de inachtneming van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. In ieder geval geschiedt de retourzending op uw kosten en uw risico. De retourzending dient te geschieden naar:


Keeperswear.nl
Eldenstraat 4
5854 BD
Nieuw Bergen (Lb)
NederlandGevolgen van retourzending

In geval van een geldige retourzending moeten de door beide partijen ontvangen prestaties terug verleend worden en eventueel vruchtgebruik (bijv. voordelen door het gebruik) teruggegeven worden. Bij een verslechtering van de goederen kan Keeperswear.nl webshop schadevergoeding verlangen. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan het uitproberen – zoals dit ongeveer in de winkel mogelijk was geweest. Voor het overige kunt u de plicht tot schadevergoeding voorkomen door de goederen niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten dat de waarde kan beïnvloeden.
Einde van de instructies inzake herroeping en retourzending7. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoonsbetrokken gegevens in principe vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden.

Buiten de bovengenoemde doelen kunnen wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden gebruiken. U dient hier echter vooraf altijd zelf toestemming voor te geven.
Uitzondering hierop is onze periodieke nieuwsbrief. Met het plaatsen van een order bent u automatisch geabonneerd op onze periodieke nieuwsbrief.


8. Overig

Op alle contracten en afspraken tussen de klant en Keeperswear.nl webshop is het Nederlands rechtssysteem van toepassing.